Të fundit

Vendimi Nr: 78
Data e vendimit: 15.11.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Specialist I Sekretarisë Gjyqësore

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Emona Muçi

12

Seanca dëgjimore e Arben Kraja

Seanca dëgjimore e Alma Kolgjoka

Seanca dëgjimore e Fatos Qato

15
16
17

Seanca dëgjimore e Eloida Goxhi

Seanca dëgjimore e Alfred Progonati

Seanca dëgjimore e Izet Kadana

Seanca dëgjimore e Admir Belishta

Seanca dëgjimore e Agron Vavla

Seanca dëgjimore e Adnan Kosova

Seanca dëgjimore e Arben Zefi

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave