Vendimi Nr: 10
Data e vendimit: 28.03.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit  të seancës degjimore më datë 21.03.2018 për subjektin e  rivlerësimit, z. Fatos Lulo, bazuar në ligjin nr.84/2016, sot,

Vendimi Nr: 12
Data e vendimit: 23.03.2018

Vendimi Nr: 9
Data e vendimit: 23.03.2018

Vendimi Nr: 7
Data e vendimit: 23.03.2018

Vendimi Nr: 6
Data e vendimit: 23.03.2018

Vendimi Nr: 5
Data e vendimit: 23.03.2018

Vendimi Nr: 3
Data e vendimit: 23.03.2018