Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vëren se në disa media janë publikuar informacione rreth procesit të rivlerësimit apo rezultatit të tij për subjekte konkretë