Arben Jorgaqi

Këshilltar Ligjor

Diplomohet “Jurist” në vitin 2006, në Universitetin e Jashit në Rumani. Në vitet 2004-2007 ka punuar si jurist pranë Këshillit të Qarkut Fier. Në vitet 2007- 2017 ka shërbyer si oficer i Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë së Vlorës dhe më pas, për një periudhe të shkurtër, pranë Prokurorisë së Përmetit. Është i specializuar në fushën e së drejtës penale dhe hetimit penal. Zotëron gjuhën angleze, italiane dhe rumune.