Denata Stoja

Këshilltare Ligjore

Diplomohet “Jurist” në vitin 2005, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2008 përfundon studimet master në “Queen’s University Belfast”, Britani e MadheNë vitet 2005-2013 ka punuar si juriste dhe avokate në studio të ndryshme ligjore vendase dhe të huaja, si edhe në Bankën Kombëtare TregtareGjatë viteve 2013-2016 ka mbajtur postin e drejtorit të  licencimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit; gjatë kësaj detyre ka ushtruar edhe funksione të tjera, si kryetare e “Komisionit të apelimit të gjobave” për Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, si dhe anëtare pranë Bordit të Monitorimit të Lotarisë Kombëtare. Ka shërbyer për një periudhë 1-vjeçare si koordinatore pranë Njësisë së Transparencës dhe Antikorrupsionit në Kryeministri. Ka kryer trajnime të ndryshme  brenda dhe jashtë vendit. Është njohëse shumë e mirë e gjuhës angleze dhe italiane.