Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Ahmet Jangulli, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 05.10.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ahmet Jangulli, gjyqtar në Gjykatën Administrative Shkodër. Vendimi i arsyetuar me shkrim…