Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Sotiraq Lubonja, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.10.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Sotiraq Lubonja, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Korçë. Vendimi i arsyetuar me…