Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 08.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Prifti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.10.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Entela Prifti, kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Korçë. Vendimi i arsyetuar…