Vendimi Nr: 45
Data e vendimit: 23.07.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Përkthyes.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Specialist I Sekretarisë Gjyqësore

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Vendimi Nr: 64
Data e vendimit: 10.09.2018

Vendimi Nr: 62
Data e vendimit: 03.08.2018