Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 11.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Adnand Xholi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 16.10.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Adnand Xholi, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…