SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. EDMOND ISLAMAJ  

Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë:

Lexo/Shkarko