Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z.Bujar Sheshi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 24.10.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Bujar Sheshi, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda. Vendimi i…