Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 30.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z.Sokol Stojani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 31.10.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Sokol Stojani, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…