Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Përkthyes.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Specialist I Sekretarisë Gjyqësore

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Vendimi Nr: 64
Data e vendimit: 10.09.2018

Vendimi Nr: 62
Data e vendimit: 03.08.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 08.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Prifti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.10.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Entela Prifti, kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Korçë. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Sotiraq Lubonja, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.10.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Sotiraq Lubonja, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Korçë. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Ahmet Jangulli, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 05.10.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ahmet Jangulli, gjyqtar në Gjykatën Administrative Shkodër. Vendimi i arsyetuar me shkrim…