Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Cani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 27.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Besnik Cani, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Luan Dervishi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Luan Dervishi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Fiona Papajorgji, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.11.2018 vendosi: Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Fiona Papajorgji, këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Selmani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Artur Selmani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Vendimi Nr: 71
Data e vendimit: 24.10.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, Z.Shpëtim Kurti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 23.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Shpëtim Kurti, prokuror në Prokurorinë e Tiranës. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, Z. Enton Dhimitri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 22.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Vendimi i arsyetuar me…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. BASHKIM DEDJA   Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 55 të datës 08.11.2018…