Vendimi Nr: 63
Data e vendimit: 06.08.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 31.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Artor Ylli, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 02.11.2018, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Artor Ylli, ndihmës ligjor në Gjykatën Administrative, Shkalla e Parë Tiranë….