Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Arnisa Këlliçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Arnisa Këlliçi, kandidate për magjistrate. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa…