Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 09.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Arta Vorpsi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 12.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Arta Vorpsi, këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…