Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 13.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Liçaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 15.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Alma Liçaj, kryetare e Gjykatës së Apelit Vlorë. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 09.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Ramadan Troci, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 15.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ramadan Troci, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…