Vendimi Nr: 71
Data e vendimit: 24.10.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, Z.Shpëtim Kurti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 23.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Shpëtim Kurti, prokuror në Prokurorinë e Tiranës. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, Z. Enton Dhimitri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 22.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Vendimi i arsyetuar me…