Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Luan Dervishi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Luan Dervishi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Fiona Papajorgji, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.11.2018 vendosi: Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Fiona Papajorgji, këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Selmani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Artur Selmani, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…