Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 13.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Liçaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 15.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Alma Liçaj, kryetare e Gjykatës së Apelit Vlorë. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 09.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Ramadan Troci, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 15.11.2018 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ramadan Troci, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Vendimi Nr: 72
Data e vendimit: 31.10.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se për mosformim të trupës gjykuese për shkaqe të arsyeshme, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, Z. Ramadan Troci, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, e përcaktuar në datë 14.11.2018, ora 10.00, do të shtyhet për në datë 15.11.2018, ora 12.00. Kjo seancë do të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 09.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Arta Vorpsi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 12.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Arta Vorpsi, këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Nakaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Miranda Nakaj, ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit. Vendimi i arsyetuar…

Vendimi Nr: 68
Data e vendimit: 08.10.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Arnisa Këlliçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Arnisa Këlliçi, kandidate për magjistrate. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa…

Vendimi Nr: 63
Data e vendimit: 06.08.2018