Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marrëdhënieve me Publikun

Subjekti rivlerësimit, Z. Agron Vavla

Subjekti rivlerësimit, Z. Admir Belishta

Subjekti rivlerësimit, Z. Izet Kadana

Subjekti rivlerësimit, Z. Alfred Progonati

Subjekti rivlerësimit, Z. Adnan Kosova

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Eloida Goxhi

Vendimi Nr: 78
Data e vendimit: 15.11.2018