Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Specialist I Sekretarisë Gjyqësore

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Subjekti i rivlerësimit, Z. Fatos Qato

Subjekti i rivlerësimit, Z. Arben Kraja

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Alma Kolgjoka

Vendimi Nr: 77
Data e vendimit: 15.11.2018