SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË DHOMË KËSHILLIMI PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z.ARTAN ZENELI

Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë:

Lexo/Shkarko