Subjekti rivlerësimit, Z. Petrit Çeno

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve.

Vendimi Nr: 101
Data e vendimit: 23.01.2019

Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Dritan Peka

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Subjekti rivlerësimit, Znj. Irma Balli

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ASTRIT FAQOLLI  Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Subjekti rivlerësimit, Z. Hysni Demiraj

Subjekti rivlerësimit, Z. Artan Bajrami