Vendimi Nr: 102
Data e vendimit: 04.02.2019

Njoftim për përfundimin e procedurave të rekrutimit për vende të lira pune në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Vendimi Nr: 96
Data e vendimit: 09.01.2019