Vendimi Nr: 136
Data e vendimit: 09.04.2019

Subjekti rivlerësimit, Z. Sotir Kllapi

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik