Vendimi Nr: 151
Data e vendimit: 29.05.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore më datë 25.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Alketa Nushi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 27.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Alketa Nushi, prokurore/drejtuese pranë Prokurorisë Kukës. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore më datë 27.05.2019 dhe 20.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Luan Hazneziri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Luan Hazneziri, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 24.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Eugen Beci  bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.06.2019, vendosi: Shkarkimin nga  detyra të subjektit të rivlerësimit, Eugen Beci, prokuror i Prokurorisë pranë Gykatës së Shkallës së Parë për…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 24.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Regleta Panajoti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.06.2019, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Regleta Panajoti, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë….

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. DRITAN RRESHKA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 20.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Behar Dibra, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Behar Dibra, prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Saida Dollani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Saida Dollani, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 18.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Gurali Brahimllari, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Gurali Brahimllari, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Klodiana Veizi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Klodiana Veizi, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës Vendimi…