Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 12.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Vladimir Mara, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 14.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Vladimir Mara, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për…

Vendimi Nr: 149
Data e vendimit: 20.05.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Shkëlzen Cena, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 14.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Shkëlzen Cena, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër….

Vendimi Nr: 139
Data e vendimit: 15.04.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 12.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Idriz Mulkurti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 14.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Idriz Mulkurti, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 13.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkelejda Millonai, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 14.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Enkelejda Millonai drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Elbasan. Vendimi i arsyetuar me shkrim…