Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Saida Dollani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Saida Dollani, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 18.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Gurali Brahimllari, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Gurali Brahimllari, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Klodiana Veizi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Klodiana Veizi, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës Vendimi…