Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 20.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Behar Dibra, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Behar Dibra, prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e…