Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Valbona Durraj (Seknaj), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 04.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Valbona Durraj (Seknaj), kryetare pranë Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. VALBONA BALA (PAJO) Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko