Vendimi Nr: 161
Data e vendimit: 18.06.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 19.07.2019  për subjektin e rivlerësimit, z. Olsian Çela , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 23.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Olsian Çela, prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krime…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Hysni Vata, me detyrë prokuror/drejtues i Prokurorisë së Rrethit Mat, përcaktuar në datë 23.07.2019, ora 09:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Data tjetër për seancë dëgjimore  do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit. ​   

Vendimi Nr: 154
Data e vendimit: 10.06.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancava dëgjimore më datë 17.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Anila Guri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 19.07.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Anila Guri,gjyqtare  pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancava dëgjimore më datë 05.06.2019 dhe më datë 16.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Çano , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 19.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Petrit Çano, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës…