Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 10.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Gjovalin Përnoca, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 13.09.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Gjovalin Përnoca, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë. Vendimi…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Hysni Vata , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 09.09.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Hysni Vata, drejtues i Prokurorisë së Rrethit Mat. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 02.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Ibi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.09.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Sokol Ibi, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Korçë. Vendimi i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.09.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Enkel Peza, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.09.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Enkel Peza, këshilltar ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës Parë. Vendimi i…

Vendimi Nr: 166
Data e vendimit: 21.06.2019