Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Sonila Muhametaj (Domi), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.10.2019, vendosi: Konfirmimin në deryrë të subjektit të rivlerësimit, Sonila Muhametaj (Domi), prokurore pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë.  Vendimi…