Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Sulejman Kurti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Sulejman Kurti, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Rrethit Elbasan. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Përparim Kulluri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Përparim Kulluri, prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krimet e…