Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Brunilda Malo (Orhani), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 07.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Brunilda Malo (Orhani), gjyqtare në Gjykatën e Apelit Korçë. Vendimi i…