Vendimi Nr: 204
Data e vendimit: 06.11.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Daniela Shirka, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2019, vendosi: Konfirmimin në deryrë të subjektit të rivlerësimit, Daniela Shirka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 06.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Kalaja, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2019, vendosi: Konfirmimin në deryrë të subjektit të rivlerësimit, Artur Kalaja, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim…