NJOFTIME

Vendime të publikuara

Znj. Esmeralda Keshi (Cami), prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër.
Vendimi Nr: 163 Data e vendimit: 19.06.2019
Read more.
Z. Shkëlzen Cena, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër.
Vendimi Nr: 160 Data e vendimit: 14.06.2019
Read more.
Z. Edvin Kondili, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 152 Data e vendimit: 07.06.2019
Read more.
Znj. Margarita Buhali, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë.
Vendimi Nr: 164 Data e vendimit: 19.06.2019
Read more.
Znj. Saida Dollani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
Vendimi Nr: 167 Data e vendimit: 21.06.2019
Read more.
Z. Idriz Mulkurti, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 159 Data e vendimit: 14.06.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Madani

2

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Valbona Durraj (Seknaj)

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Valbona Durraj (Seknaj)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Zeqir Hoda

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Alfred Agolli

5
6
7

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Zeqir Hoda

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Alfred Agolli

9
10

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ilir Mustafaj

12
13
14

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ardian Ylli

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elida Kackini

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çano

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Anila Guri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ilir Mustafaj

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Elida Kackini

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ardian Ylli

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çano

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Anila Guri

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Olsian Çela

20
21

Z. Elvin Gokaj, prokuror/drejtues në Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Maela Alicanaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Hysni Vata

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Olsian Çela

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Hysen Keta

24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave