Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Z. Alfred Gjoni

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Alma Muça

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË DHOMË KËSHILLIMI PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z.ARTAN ZENELI…

Vendime të publikuara

Z. Fatos Qato, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 87 Data e vendimit: 17.12.2018
Read more.
Z.Izet Kadana, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.
Vendimi Nr: 92 Data e vendimit: 20.12.2018
Read more.
 Znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
Vendimi Nr: 86 Data e vendimit: 17.12.2018
Read more.
Z. Arben Kraja, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithëshme.
Vendimi Nr: 88 Data e vendimit: 17.12.2018
Read more.
Z. Artur Selmani, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 82 Data e vendimit: 26.11.2018
Read more.
Z. Enton Dhimitri, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
Vendimi Nr: 79 Data e vendimit: 22.11.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31
1
2
3

Seanca dëgjimore e Alltun Çela

5
6
7

Seanca dëgjimore e Gentjan Jahjolli

Seanca dëgjimore e Arben Zefi

Seanca dëgjimore e Alfred Gjoni

Seanca dëgjimore e Alma Muça

Seanca dëgjimore e Adrian Shega

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Seanca dëgjimore e Altin Binaj

Seanca dëgjimore e Donika Prela

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave