Njoftime vendimesh

Subjekti rivlerësimit, Znj. Ornela Naqellari

Subjekti rivlerësimit, Z. Pashk Gjaci

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. ROVENA…

Vendime të publikuara

 Z. Fejzo Hysi, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 119 Data e vendimit: 21.03.2019
Read more.
 Z. Përparim Hasa, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
Vendimi Nr: 118 Data e vendimit: 21.03.2019
Read more.
Z. Eriol Roshi, gjyqtar/kryetar, pranё Gjykatёs Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
Vendimi Nr: 104 Data e vendimit: 07.02.2019
Read more.
Znj. Ana Golloshi, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 106 Data e vendimit: 13.02.2019
Read more.
Subjekti Z. Alfred Gjoni, gjyqtar pranё Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Vendimi Nr: 100 Data e vendimit: 14.01.2019
Read more.
 Z. Artan Bajrami, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 107 Data e vendimit: 14.02.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seanca dëgjimore e Petrit Çeno

26
27
28
1
2
3

Seanca dëgjimore e Marsida Xhaferllari

5

Seanca dëgjimore e Arqile Koça

7

Seanca dëgjimore e Dritan Seci

9
10

Seanca dëgjimore e Ornela Naqellari

12
13
14
15
16
17
18

Seanca dëgjimore e Pashk Gjaci

20

Seanca dëgjimore e Çlirimi Shahini.

22
23
24

Seanca dëgjimore e Fatmir Lushi

26
27
28
29
30
31
+ Export Events

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave