Njoftime vendimesh

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Arben Pasho

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Artan Shtrungza

 • Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Arben Pasho.

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Sotir Kllapi

 • Për riçeljen e hetimit të subjektit Z.Fuat Vjerdha

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Elidiana Kasa

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Rexhep Bekteshi

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Dhorina Theodhori

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Esmeralda Çeka

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Albina Spaha

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Ferdinand Elezi

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Edison Ademi

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Fehmi Petku

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Albana Boksi

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Fatmir Lushi

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Çlirim Shahini

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Ornela Naqellari

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Pashk Gjaci

 • SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. ROVENA…

 • Njoftim për riçeljen e hetimit për subjektin e rivlerësimit Ornela Naqellari

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Marsida Xhaferrllari

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Dritan Seci

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Arqile Koça

 • Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Marsida Xhaferllari

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Dritan Peka

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Petrit Çeno

 • Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Dritan Peka

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Irma Balli

 • SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ASTRIT…

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Hysni Demiraj

 • Subjekti rivlerësimit, Z. Artan Bajrami

 • Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Irma Balli

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Ana Golloshi

 • Subjekti rivlerësimit, Znj. Elsa Toska

 • Njoftim për përfundimin e procedurave të rekrutimit për vende të lira pune në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit

Vendime të publikuara

Znj. Irma Balli, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Apelit Korçë.
Vendimi Nr: 109 Data e vendimit: 19.02.2019
Read more.
Znj. Dhorina Theodhori, prokurore /drejtuese në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Vendimi Nr: 142 Data e vendimit: 19.04.2019
Read more.
Z. Rexhep Bekteshi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 143 Data e vendimit: 26.04.2019
Read more.
Z. Fehmi Petku, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 136 Data e vendimit: 09.04.2019
Read more.
Z. Apostol Prifti, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
Vendimi Nr: 145 Data e vendimit: 08.05.2019
Read more.
Znj. Esmeralda Xhili (Çeka), gjyqtare/kryetare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
Vendimi Nr: 141 Data e vendimit: 18.04.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29
30
1
2
3
4
5

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Fuat Vjerdha

7

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Sotir Kllapi

9
10
11
12

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sotir Kllapi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Pasho

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Shtrungza

14
15

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Pasho

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Shtrungza

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Binaj

18
19

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Binaj

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave