NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Sotir Kllapi, prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
Vendimi Nr: 146 Data e vendimit: 13.05.2019
Read more.
Z. Artan Shtrungza, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.
Vendimi Nr: 148 Data e vendimit: 16.05.2019
Read more.
Z. Sokol Binaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 149 Data e vendimit: 20.05.2019
Read more.
Znj. Albina Spaha, gjyqtare/kryetare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Vendimi Nr: 139 Data e vendimit: 15.04.2019
Read more.
Z. Andi Çeliku, anëtar i Gjykatës së Lartë.
Vendimi Nr: 156 Data e vendimit: 12.06.2019
Read more.
Z. Dritan Seci, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.
Vendimi Nr: 114 Data e vendimit: 11.03.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Roland Jaupaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Dhimiter Lara

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Luan Hasneziri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Roland Jaupaj

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Dhimitër Lara

30
31
1
2
3
4

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Shkëlzen Cena

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çano

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Enkeledi Hajro

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ened Nakuçi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Edvin Kondili

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Fuat Vjerdha

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Edvin Kondili

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ened Nakuçi

8
9

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Enkeledi Hajro

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Fuat Vjerdha

11

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Vladimir Mara

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Idriz Mulkurti

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Enkelejda Millonai

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Kastriot Selita

Seancë për shpallje vendimi Znj. Enkelejda Millonai

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Vladimir Mara

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Idriz Mulkurti

15
16

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Margarita Buhali

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Klodiana Veizi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Esmeralda Keshi (Cami)

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Kastriot Selita

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Gurali Brahimllari

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Manjola Kajana

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Manjola Kajana

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Esmeralda Keshi (Cami)

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Margarita Buhali

Sencë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Saida Dollani

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Behar Dibra

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Luan Hazneziri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Klodiana Veizi

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Gurali Brahimllari

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Saida Dollani

22
23

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Regleta Panajoti

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Eugen Beci

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Behar Dibra

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Alketa Nushi

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Regleta Panajoti

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Luan Hazneziri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Eugen Beci

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Alketa Nushi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Madani

28
29
30
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave