NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Sokol Ibi, gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
Vendimi Nr: 193 Data e vendimit: 06.09.2019
Read more.
Z. Luan Hasneziri, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 170 Data e vendimit: 26.06.2019
Read more.
Z. Njazi Seferi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 205 Data e vendimit: 06.11.2019
Read more.
Znj. Joana Qeleshi, gjyqtare/kryetare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 204 Data e vendimit: 06.11.2019
Read more.
Znj. Dhurata Haveri, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 197 Data e vendimit: 27.09.2019
Read more.
Z. Ilir Mustafaj, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 180 Data e vendimit: 18.07.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmata

29
30
31

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Isuf Shehu

2
3

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z.Sulejman Kurti

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Brunilda Malo (Orhani)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Përparim Kulluri

5

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Përparim Kulluri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sulejman Kurti

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Artur Kalaja

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj.Brunilda Malo (Orhani)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj.Daniela Shirka

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmata

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artur Kalaja

Seancë për shpallje vendimi për Znj. Daniela Shirka

9
10

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmata

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arjan Balliu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Isuf Shehu

13

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Isuf Shehu

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Simon Pashuku

16
17

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Arjan Balliu

19

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Kleanthi Zeka

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Vrioni

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Simon Pashuku

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Vrioni

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Kleanthi Zeka

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Simon Pashuku

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Arben Vrioni

23
24
25
26
27
28
29
30
1
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave