Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 14.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Besim Hajdarmataj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 16.10.2019 vendosi:  Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Besim Hajdarmataj, prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të…

Vendimi Nr: 189
Data e vendimit: 25.07.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Përkthyes.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ndini Tavani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 11.10.2019, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Kana, me detyrë këshilltare në Gjykatën e Lartë, përcaktuar në datë 10.10.2019, ora 12:30, do të shtyhet. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.   ​   

Vendimi Nr: 187
Data e vendimit: 24.07.2019

Vendimi Nr: 198
Data e vendimit: 08.10.2019

Vendimi Nr: 176
Data e vendimit: 08.07.2019