Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 20.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Behar Dibra, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Behar Dibra, prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Saida Dollani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Saida Dollani, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 18.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Gurali Brahimllari, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Gurali Brahimllari, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Klodiana Veizi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 21.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Klodiana Veizi, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës Vendimi…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Esmeralda Keshi (Cami), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 19.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Esmeralda Keshi (Cami), prokurore/drejtuese pranë Prokurorisë së Rrethit Dibër. Në zbatim të pikës…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. GENTJAN OSMANI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 17.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Margarita Buhali, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 19.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Margarita Buhali, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 18.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Manjola Kajana, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 19.06.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Manjola Kajana, prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 13.06.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Kastriot Selita, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 18.06.2019, me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Kastriot Selita, gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Transferimin…