Të fundit

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës…

Vendime të publikuara

Z. Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 168 Data e vendimit: 25.06.2019
Read more.
Z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Vendimi Nr: 155 Data e vendimit: 10.06.2019
Read more.
Z. Aleksandër Muskaj, ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë.
Vendimi Nr: 179 Data e vendimit: 10.07.2019
Read more.
Z. Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 153 Data e vendimit: 07.06.2019
Read more.
Znj. Evelina Qirjako, ish-gjyqtare në Gjykatën e Lartë.
Vendimi Nr: 178 Data e vendimit: 08.07.2019
Read more.
Z. Guxim Zenelaj, anёtar i Gjykatёs sё Lartё.
Vendimi Nr: 174 Data e vendimit: 01.07.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Madani

2

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Valbona Durraj (Seknaj)

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Valbona Durraj (Seknaj)

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Zeqir Hoda

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Alfred Agolli

5
6
7

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Zeqir Hoda

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Alfred Agolli

9
10

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ilir Mustafaj

12
13
14

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ardian Ylli

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elida Kackini

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çano

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Anila Guri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ilir Mustafaj

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Elida Kackini

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ardian Ylli

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çano

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Anila Guri

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Olsian Çela

20
21

Z. Elvin Gokaj, prokuror/drejtues në Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Maela Alicanaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Hysni Vata

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Olsian Çela

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Hysen Keta

24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
+ Export Events
[/column]

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave