Të fundit

Subjekti rivlerësimit, Znj. Dhorina Theodhori

Subjekti rivlerësimit, Znj. Esmeralda Çeka

Vendime të publikuara

Z. Dritan Peka, me detyrë prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 112 Data e vendimit: 04.03.2019
Read more.
Z. Halil Vani, kryetar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
Vendimi Nr: 133 Data e vendimit: 03.04.2019
Read more.
Z. Bujar Çiçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
Vendimi Nr: 132 Data e vendimit: 02.04.2019
Read more.
Z. Hysni Demiraj, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 108 Data e vendimit: 15.02.2019
Read more.
Z. Zamir Poda, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 130 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.
Znj. Fiqirete Mullaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 131 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Seanca dëgjimore e Fehmi Petku

3

Seanca dëgjimore e Albana Boksi

Seanca dëgjimore e Edison Ademi

6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Albina Spaha

12
13
14
15

Seanca dëgjimore e Esmeralda Çeka

17

Seanca dëgjimore e Dhorina Theodhori

Seanca dëgjimore e Rexhep Bekteshi

20
21
22
23
24
25

Seanca dëgjimore e Elidiana Kasa

27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events
[/column]

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave