Të fundit

Subjekti rivlerësimit, Znj. Albina Spaha

Vendimi Nr: 113
Data e vendimit: 08.03.2019

Subjekti rivlerësimit, Z. Ferdinand Elezi

Vendime të publikuara

Z. Petrit Qerimi, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.
Vendimi Nr: 128 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.
Z. Ylli Dhimitri, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
Vendimi Nr: 129 Data e vendimit: 28.03.2019
Read more.
Znj. Nazmie Pengili, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
Vendimi Nr: 126 Data e vendimit: 27.03.2019
Read more.
Z. Agim Ferizaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
Vendimi Nr: 127 Data e vendimit: 27.03.2019
Read more.
Znj. Donika Prela, prokurore/ drejtuese në Prokurorinë e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
Vendimi Nr: 103 Data e vendimit: 05.02.2019
Read more.
Znj. Drita Velia, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
Vendimi Nr: 122 Data e vendimit: 26.03.2019
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

Seanca dëgjimore e Fehmi Petku

3

Seanca dëgjimore e Albana Boksi

Seanca dëgjimore e Edison Ademi

6
7
8
9
10

Seanca dëgjimore e Albina Spaha

12
13
14
15

Seanca dëgjimore e Esmeralda Çeka

17

Seanca dëgjimore e Dhorina Theodhori

Seanca dëgjimore e Rexhep Bekteshi

20
21
22
23
24
25

Seanca dëgjimore e Elidiana Kasa

27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events
[/column]

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave