Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i krijuar me ndryshimet e fundit në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, si pjesë e Reformës në Drejtësi, po kryen me rigorozitet dhe transparencë të plotë rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Veprimtaria e Komisionit bazohet në Kushtetutë dhe ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të…

Duke marrë shkas nga disa lajme të pavërteta të publikuara në media, mbi kontrollin fizik të fëmijëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dëshiron të sqarojë opinionin publik, por edhe vetë subjektet e rivlerësimit: Nga ky organ kushtetues nuk është ndërmarrë asnjëherë kontroll fizik për veshjet e fëmijëve të subjekteve të rivlerësimit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vëren se në disa media janë publikuar informacione rreth procesit të rivlerësimit apo rezultatit të tij për subjekte konkretë

KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT PUBLIKON RREGULLOREN PËR MEDIAT