Në kuadër të transparencës dhe bashkëpunimit me publikun, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, duke marrë shkas nga numri i lartë i ankesave të qytetarëve, dëshiron të informojë edhe një herë publikun se misioni i KPK-së nuk është të rishikojë vendimet e gjykatave, por të mbledhë të dhëna, prova dhe fakte konkrete lidhur me veprime korruptive apo shkelje ligjore…

Procesi i vetingut ka filluar! Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka filluar procesin e vetingut duke realizuar shortimet e para në lidhje me listën e subjekteve prioritarë, sipas parashikimeve ligjore. Pjesëmarrja e publikut në denonsimin e fakteve ose rrethanave, që mund të përbejnë prova në lidhje me kriteret e rivlerësimit është detyrim jo vetëm ligjor,…