Procesi i vetingut ka filluar! Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka filluar procesin e vetingut duke realizuar shortimet e para në lidhje me listën e subjekteve prioritarë, sipas parashikimeve ligjore. Pjesëmarrja e publikut në denonsimin e fakteve ose rrethanave, që mund të përbejnë prova në lidhje me kriteret e rivlerësimit është detyrim jo vetëm ligjor,…