Këshilltarë Ligjorë

Anola Xhuli

Denata Stoja

Gentian Mete

Genard Dylqeshi

Elona Bushati

Joana Asimi

Ermir Mema

Insidor Rexhepi

Iglon Peçi

Klodjana Theodhosi

Këshilltarë Ekonomik

Anora Topi

Bukurije Memisha

Denada Kuburja

Dritan Vakaj

Irida Jaho

Juliana Muço

Saimir Emini

Manuela Tandini

Pranvera Myrselaj

Mirela Kastrati

Siditja Bejtja

Rudina Sena