Anola Xhuli (Shala)

Këshilltare Ligjore

Arben Jorgaqi

Këshilltar Ligjor

Bukurije Memisha

Këshilltare Ekonomike

Fjona Zaçaj (Zenelaj)

Këshilltare ligjore

Genard Dylqeshi

Këshilltar Ligjor

Iglon Peçi

Këshilltar Ligjor

Insidor Rexhepi

Këshilltar Ligjor

Joana Asimi (Sorraj)

 Këshilltare Ligjore

Mirela Kastrati

Këshilltare Ekonomike

Klodjana Theodhosi

Këshilltare Ligjore